Firemní dárci

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.

NADACE GCP PODPOŘILA RANOU PÉČI EDA ČÁSTKOU 1 000 000 Kč.


Peníze budou použity na mzdové a provozní náklady organizace v rámci celé České republiky, na nákup pomůcek pro poskytování služby rané péče a nákup automobilu pro terénní službu. 

Podpora rané péče


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 95 241 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím projektu Bambini litera 2016 - První knížka pohádek od dětí pro děti.

Poskytnutý příspěvek: 93 200 Kč


Cíl projektu: Podpora pohybového vývoje u dětí s postižením zraku a kombinovaným postižením pomocí komplexní nabídky služeb konzultantky pohybového vývoje

Období projektu: 1.1. - 30.6.2017

Poskytnutý příspěvek: 52 700 KčCíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Cíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek o 3 ks tabletu.

Poskytnutý příspěvek: 37 988 Kč

Cíl projektu: spolufinancování aplikace EDA PLAY ELIS, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: uvedení na trh - leden 2017

Poskytnutý příspěvek: 38 600 Kč


Dlouhodobá podpora v podobě jazykových kurzů pro naše poradkyně

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 29 224 Kč


Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma

Období projektu: rok 2017

Celkové náklady na projekt: 20 000 KčCíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím nákupu dětských rytmických nástrojů na muzikoterapiii a do půjčovny hraček

Poskytnutý příspěvek: 8 500 Kč


Podpora organizace prostřednictvím zveřejňování článků a bannerů týkající se problematiky rané péče a krizové Linky EDA

Podpora organizace prostřednictvím tisku propagačních materiálů organizace zdarma

Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA

Podpora Speciálně pedagogického centra EDA

Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA