Co je raná péče?Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006, 
§ 54.

Cíle rané péče

  • Rodina je o službách včas informována.
  • Rodina získá veškeré dostupné informace: o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen; o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek); o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.); o kontaktech na odborníky.
  • Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
  • Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
  • Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně.
  • Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.

Komu jsou služby rané péče určeny?

Rodičům nebo jinému zákonnému zástupci dítěte se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, s bydlištěm na území: 

  • Hlavního města Prahy
  • Středočeského kraje
  • Ústeckého kraje (okresy Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
  • Pardubického kraje (okresy Chrudim, Pardubice, Svitavy)

Služby rané péče jsou bezplatné a není potřeba žádné potvrzení od lékaře.


DOKUMENT O RANÉ PÉČI PRO LAICKOU VEŘEJNOST, 

vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, 2014. Dokument seznamuje veřejnost se službami rané péče s důrazem na děti se zrakovým a kombinovaným postižením.

Více

DOKUMENT O RANÉ PÉČI EDA PRO ODBORNÍKY, 
vznikl za podpory Ministerstva zdravotnicví ČR, 2014. Dokument je určen pro odborníky z řad lékařů a sester, kteří pracují s dětmi v raném 
věku.

Více

VIDEO Z AKCE DEN PRO RANOU PÉČI
Oslavu 25. výročí rané péče v České republice máme úspěšně za sebou! Děkujeme všem, kteří nám pomohli vytvořit úžasnou atmosféru.

Více