Měníme život rodinám dětí s postižením zraku

Jezdíme domů do rodin, kde vyrůstá dítě s postižením zraku či kombinovaným postižením.

Proč podpořit zrovna EDU

Začít včas. Čas, tedy to, kdy se začne pracovat s dítětem s postižením, je klíčový pro celý jeho budoucí život. 

Bohužel i v dnešní době se stává, že čekací doba na ranou péči je tři až deset měsíců.

Pojďme to společně změnit. Pošlete poradkyni domů do rodin, které potřebují pomoc.

Jak EDU podpořit

Služby EDY pro rodiny dětí, kterým pomáháme v této složité životní situaci, můžete podpořit více způsoby. 


Vaše podpora směřuje prostřednictvím naší činnosti přímo do rodin. Co Váš dar znamená?


Za dar ve výši 150 Kč může naše poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.


Za dar ve výši 150 Kč může naše poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.

 Za 300 Kč bude moci pořídit hračky nebo rozvojové pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností.


Za 300 Kč bude moci pořídit hračky nebo rozvojové pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností. 

Za dar ve výši 500 Kč bude moci naše poradkyně rané péče provést v rodině odbornou konzultaci.


Za dar ve výši 500 Kč bude moci naše poradkyně rané péče provést v rodině odbornou konzultaci.

Za dar ve výši 1000 Kč budeme moci rodině poskytnout odbornou psychologickou pomoc.


Za dar ve výši 1000 Kč budeme moci rodině poskytnout odbornou psychologickou pomoc.


Spojte se s jeho světem

Podpořte EDU, 

podpoříte profesionální a kvalitní službu pro rodiny, 

kterým pomáháme zvládat složité životní situace.

Tak jak to vidíte? Jakou formu podpory zvolíte?

Podpořte EDU
trvalou dárcovskou DMS
O dalších možnostech,
 jak EDU podpořit


Co si myslí naši klientiNázory na služby EDA

"Naše spolupráce s ranou péčí EDA nám pomohla včas řešit mnohé problémy, které nás jako rodinu s malým postiženým děckem zaskočily. Dala nám pocit, že se dá vše zvládnout, pomohla nám získat sebevědomí, že i tak se dá žít hezký život. V mnoha ohledech jiný, ale hezký. Pomohla nám, aby těch oblastí, ve kterých je náš život odlišný, bylo co nejméně. Mám pocit, že díky EDOVI jsme nic nezanedbali, že to prostě nešlo udělat o moc lépe :) A to k životu potřebuji."

Alena K., bývalá klientka rané péče neziskové organizace EDA


Názory na služby EDA


".. u doktora se dozvíte že máte dvakrát kapat kapku do oka, do levého a do pravého, ale u rané péče jsme zjistili, jak k dítěti přistupovat lidsky a proč."


Tatínek dítěte, citace je z dokumentu o rané péči EDA

Názory na služby EDA


"U nás v rané péči EDA provádí posouzení zrakových funkcí instruktor stimulace zraku. To znamená, že zjišťuje, jak dítě využívá svůj zrak. Dobrá zpráva je, že můžeme toto posouzení udělat už u dětí po narození."

Názory na služby EDA


Další příběhy z rodin a ohlasy na služby, které poskytujeme, si můžete přečíst zde.


Další informace pro dárce

Daňové zvýhodnění dárců: při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace vám můžeme podat na telefonním čísle: 224 826 860, 724 400 820. Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (u fyzických osob: jméno + adresa, u právnických osob: název firmy/IČ + adresa, e-mail). EDA cz, z. ú., je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši.

Přečtěte si více o podmínkách daru a darovací smlouvy.


Řídíme se etickým kodexem pro fundraisery.

Ke stažení