Vzdělávání

Poskytujeme akreditované vzdělávací kurzy pro odborníky i rodiče. Předáváme zkušenosti při spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, úzce spolupracujeme s nizozemskou organizací Visio. Školíme pracovníky rané péče v zahraničí. Jsme fakultním zařízením Univerzity. 

Osvědčení k dispozici ke stažení.

Ke stažení


Akreditované vzdělávací kurzy

Nabízíme vám akreditovaný vzdělávací kurz Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání, určený pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, ale i asistenty, rodiče a pěstouny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Akreditace kurzu: MPSV

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Ing. Helena Špačková, 724 400 822, helena.spackova@eda.cz

Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.


Akreditovaný kurz

Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání

Datum a čas konání: jaro 2021, 9:00 - 16:30
Místo konání: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

Akreditace MPSV
Rozsah: 8 hodin
Cena: 1 850 Kč
Lektor: PaedDr. Markéta Skalická

Absolvent získá informace k pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte. Získá přehled o možnostech podpory rozvoje zraku dítěte, o možnostech, jak usnadnit dítěti zrakové vnímání a jak přizpůsobit okolí pomocí úprav a pomůcek. Účastník se také seznámí s praktickými ukázkami řešení běžných životních situací a překonávání překážek způsobených postižením zraku.Předáváme naše zkušenosti

Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK

Raná péče EDA je dlouholetým fakultním pracovištěm Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Každoročně poskytujeme studentům speciální pedagogiky možnost se během praxe seznámit s prací poradce rané péče i chodem celého pracoviště. Díky ochotě klientských rodin se studenti mohou zúčastnit i terénních konzultací přímo v rodinách. Někteří ze studentů se po praxi stávají i našimi dobrovolníky a pomáhají nám na akcích pro rodiny.


Stáž kolegyň ze Slovenska v EDOVI

únor 2020

Ve dnech 12.-14. února 2020 jsme měli to potěšení přivítat u nás na pracovišti tři kolegyně z bratislavské Rané starostlivosti. Zuzana, Halka a Lívia se zajímaly především o to, jak naše poradkyně pracují s dětmi s CVI, zúčastnily se několika ambulantních posouzení zrakových funkcí a podařilo se jim vyjet i do terénu. Děkujeme rodinám, které slovenským kolegyním umožnily poznat náš způsob práce, i sympatickým poradkyním z Bratislavy za důvěru a inspiraci!

EDA PLAY na evropské konferenci v Budapešti 

listopad 2016

Naše instruktorka zrakové stimulace Markéta Skalická a poradkyně rané péče Tea Vísnerová v listopadu úspěšně prezentovaly EDU na konferenci European Conference on Psychology and Visual Impairment. Tématem letošního kongresu v Budapešti byly psychologické dovednosti přežití ve světě vidících, naše kolegyně se dozvěděly zajímavé poznatky. Přednášky se týkaly jak výzkumů, tak i sdílení praxe či nových metod práce či technologií. Hlavním pilířem bylo hledání těch dovedností, které pomáhají lidem se zrakovým postižením přežít ve "světě, kde se vidí".
My jsme představili naše dvě nové aplikace EDA PLAY TOBY, EDA PLAY PAULI, o které byl velký zájem a doufáme, že tedy poputuje po Evropě k těm, kterým bude užitečná.


EDA PLAY na kongresu v Grazu

srpen 2016
Naše poradkyně Alena Cikánková, Martina Herynková a Martina Vaňkátová navštívily  v srpnu Graz. Na místní univerzitě Uni Graz se účastnily mezinárodního kongresu „Perspektiven im Dialog - Kongress für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik“. Kongres byl určen pro německy mluvící země a účastnili se ho především odborníci z Německa, Rakouska, Švýcarska a Holandska. Kolegyně se dozvěděly spoustu novinek a zajímavých informací z oblasti problematiky lidí se zrakovým postižením. Kromě nasávání vědomostí  byly kolegyně v Grazu za účelem propagace nových aplikací EDA PLAY TOBY a PAULI, vč. původní EDA PLAY. V posterové sekci měly vyvěšený poster s informacemi v angličtině a se služebními iPady prezentovaly aplikace kolemjdoucím účastníkům. Většina účastníků byla překvapena, že se na vývoji aplikací podílely naše poradkyně a instruktorky stimulace zraku. Aplikace se všem moc líbily.

Stáž dvou francouzských kolegyň v EDOVI

27. - 31. 5. 2013

V průběhu roku 2012 jsme byly požádány o umožnění stáže dvou pracovnic rané péče z francouzského města Angers na našem pracovišti. Jednalo se o součást většího projektu Leonardo Mobility, v jehož rámci zaměstnanci z Angers navštíví také italskou a holandskou ranou péči (s oběma institucemi také udržujeme osobní kontakty).

Stáž se uskutečnila ve dnech 27.  až 31. května 2013. Z Angers (Institut Montéclair ANGERS) přijela ředitelka tamějšího oddělení rané péče SAFEP paní Catherine THIBAULT a oční lékařka zabývající se raným věkem Sabine LeGouvello. Již předem obě kolegyně vyjádřily zájem především vidět práci s dětmi ve věku do cca dvou let; děkujeme rodinám takto malých dětí, které nám umožnily zahraniční návštěvu přivézt přímo do domácností.

Další klienti souhlasili s přítomností obou kolegyň při posuzování zrakových funkcí v naší pracovně stimulace zraku v Trojické ulici. Tam se obě Francouzky zúčastnily také večerního setkání rodičů s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou Veronikou Vítovou.

Metodička stimulace zraku Markéta Skalická pro ně zajistila stáž v Centru zrakových vad v  Motole. Kolegyně tam zažily během celého dopoledne několik ambulancí a ocenily míru, s jakou se tam pacientům věnují. Velice ochotně nás přijala i paní doktorka Anna Zobanová na poliklinice Barrandov. Šíře záběru jejího pracoviště a její odborná erudovanost vzbudily u francouzských kolegyň velký obdiv.

Pro nás bylo důležité, že jsme se ujistily o velké podobnosti obsahu našich služeb rané péče. Po stránce formy jsou rozdíly - např. ve Francii nemůže být služba poskytnuta pouze na žádost rodiny, ale musí být doporučena sociální komisí. A co obě kolegyně nejvíce zaujalo? Samy jsme byly překvapeny: obě se shodly, že při aktivitách v našem středisku i v rodinách je překvapila klidná, soustředěná atmosféra, téměř žádné vyrušování vyzváněním mobilů... to prý by nám ve Francii záviděli!

Kolegyně odletěly z Prahy v sobotu 28. května odpoledne, poté, co se ještě prošly po vltavské náplavce, odkud si fotily panoráma Hradu - těsně tedy unikly velké vodě, která ji zalévala od neděle. V dopise po návratu vyjádřily účast se všemi v Čechách, kteří byli povodněmi postiženi.


Naše poradkyně v Kosovu

28. 9. – 3. 10., 20. – 24. 10. 2014

Na kontakty získané v roce 2013 v makedonském Skopje na konferenci o rané péči v balkánských zemích se podařilo navázat i v roce 2014, kdy byla naše organizace oslovena kolegy z Kosova s žádostí o uspořádání týdenního školení pro odborníky, kteří by výhledově mohli pracovat v oblasti rané péče pro děti se zrakovým postižením v Kosovu. Ve spolupráci s nadací Člověk v tísni (s využitím prostředků České rozvojové agentury) odcestovaly poradkyně rané péče Bc. Alice Pexiederová a Mgr. Martina Herynková v týdnu od 28. 9. – 3. 10. 2014 do kosovské Peji, kde ve škole pro nevidomé lektorovaly týdenní kurz o rané péči, způsobu posuzování zrakových funkcí a vývoji hry u dětí se zrakovým postižením v raném věku. Následně poté v týdnu  20. – 24. 10. 2014 přijely čtyři kosovské kolegyně na stáž k nám na naše pracoviště. O spolupráci je z kosovské strany zájem i nadále, proto v roce 2015 plánujeme další kurz v Kosovu.