Kontakt

Neváhejte nám napsat.


Rádi zodpovíme vaše dotazy nebo si přečteme náměty z vaší strany.

Na této stránce najdete také adresu našeho pracoviště na Filipově ulici v Praze - přestěhovali jsme se. Pokud míříte na návštěvu do EDY, jeďte na adresu Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov.


Pokud míříte na návštěvu do EDY, jeďte na tuto adresu: 

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00  Praha 4 - Chodov


Můžete k nám přijet metrem, MHD nebo vlastním vozem.

Jak se k nám dostanete?

Pohodlně metrem: vystupte ve stanici Chodov, Roztyly, pak pokračujte pěší
chůzí na adresu Filipova 2013/1.

Pohodlně MHD autobusem: pokud jedete autobusem číslo 135: vystoupit můžete na zastávce Dědinova, pak pokračujte pěší chůzí na adresu Filipova 2013/1. 


Vlastním vozem: automobil můžete zaparkovat přímo na adrese Filipova 
2013/1 nebo poblíž, v lokalitě nejsou modré zóny.
Podrobné kontaktní údaje:


Kontakt na EDA cz, z. ú. - služba raná péče a krizová Linka EDA

Adresa sídla:

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00  Praha 4 - Chodov
Česká republika
IČ: 24743054
ID datové schránky: stzm49h

Kontakty:

Tel., fax: 224 826 860
Mobil: +420 724 400 820
E-mail: info@eda.cz
Web: www.eda.cz
Facebook: EDA cz, z.ú.

Bankovní spojení EDA:

5481081309/0800

Účet je vedený u České spořitelny.

Veřejná sbírka:

2500141992/2010

Účet je vedený u FIO banky.

Vážení dárci, pokud nám zasíláte finanční dar, prosíme, uvádějte v trvalých nebo jednorázových příkazech k úhradě, toto nové číslo účtu: 5481081309/0800, účet je veden u České spořitelny. 
Staré číslo účtu již nadále nepoužívejte: 241046261/0300. 
Číslo účtu veřejné sbírky nebo číslo účtu na podporu Speciálně pedagogického centra EDA se nemění.
Děkujeme, váš EDA.


Kontakt na Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.

Adresa SÍDLA:

Tato adresa slouží pouze pro administrativní účely: 

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Táborská 458
256 01  Benešov
IČ: 03621405
ID datové schránky: h4wbvhp

ADRESA KONTAKTNÍ:

Poštu nám posílejte a na návštěvu do Speciálně pedagogického centra EDA přijeďte na tuto adresu:

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00  Praha 4 - Chodov
Česká republika

Kontakty:

Tel.: +420 724 400 827
E-mail SPC EDA: spc@eda.cz

Bankovní spojení na SPC EDA:

2100725104/2010

Účet je vedený u FIO banky

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ivan Fibír, tel. +420 724 706 863, případně můžete využít náš e-mail - info@eda.cz, Váš dotaz mu bude obratem předán.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.

Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazu°, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoli dotazy nebo byste nám rádi pomohli, neváhejte nám napsat. Odpovíme co nejdříve.

V případě žádosti o službu rané péče uveďte jméno a věk dítěte, adresu bydliště a krátce popište problém, se kterým byste potřebovali pomoci. Nezapomeňte uvést telefonický kontakt a Vaše jméno a příjmení.