Firemní podpora Rané péče EDA

Podpora firem je pro nás velmi významná. Děkujeme za finanční i věcné dary, i za speciální a dobrovolnickou podporu.


Firemní podpora Speciálně pedagogického centra EDA:

Děkujeme firmám za podporu Speciálně pedagogického centra EDA.