Firemní dárcovství

Podpora firem je pro nás významná. Děkujeme za finanční dary, věcné dary a ostatní firemní podporu: