Nadace a nadační fondy

Finanční prostředky od nadací a nadačních fondů jsou zásadní pro naši činnost. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které mají zásadní dopad na kvalitu a dostupnost služby rané péče pro rodiny dětí s postižením zraku. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči v roce 2023/2024:


Světluška 


Název projektu:  Učíme se vidět, ale jinak - 2024/2025

Období projektu: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

Poskytnutý příspěvek: 4 280 097 Kč


Světluška - Fond Kaufland


Název projektu: Vzdělávání a posilování kompetencí týmu Rané péče EDA

Období projektu: 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Název projektu: Podpora vývoje u dětí s těžkým postižením zraku - klientů Rané péče EDA

Období projektu: 1. 6. 2023 - 31. 5. 2024

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Název projektu: Komplexní podpora klientů Rané péče EDA

Období projektu: 1. 3. 2024 - 28. 2. 2025

Poskytnutý příspěvek: 176 081 Kč


Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Název projektu: Strategie a vzdělávání v organizaci EDA

Období čerpání: 28. 3. 2023 - 27. 3. 2024

Poskytnutý příspěvek: 123 650 Kč

Název projektu: EDA PLAY MATY - aplikace pro rozvoj dovedností dětí s postižením

Období čerpání: 26. 6. 2023 - 25. 6. 2024

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč

Název projektu: Marketingem k rozvoji dárcovství a profesionalizace

Období čerpání: 1. 2. 2024 - 30. 1. 2025

Poskytnutý příspěvek: 200 000 KčNázev projektu: Pomáhat včas a bez omezení rodinám dětí s postižením zraku

Období čerpání: 1.7.2023 - 30.6.2024

Poskytnutý příspěvek: 300 000 KčNázev projektu: Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: 1. 7. 2023 - 1. 7. 2024

Poskytnutý příspěvek: 150 000 KčNázev projektu: "Rehabilitační pomůcky" - finanční příspěvek 

Období projektu: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Poskytnutý příspěvek: 20 832 Kč

Název projektu: I já si chci hrát

Období projektu: do 30.12.2014

Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč

Název projektu: Měření kvality života pečujících rodin

Období projektu: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2024

Poskytnutý příspěvek: 549 750 Kč

Podpora formou aukcí na dobrobot.cz v částce 71 250 Kč

Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA v roce 2023 a 2024:


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Název projektu:  Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA (2024 - 2025)

Období projektu: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

Poskytnutý příspěvek: 2 407 758 Kč


Světluška - Fond Kaufland:


Název projektu: Posílení služeb v SPC EDA

Období projektu: 1.6.2023 - 31.5.2024

Poskytnutý příspěvek: 99 794 Kč

Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Název projektu: Individuální práce s dítětem se zrakovým postižením v SPC EDA - 2023/2024

Období projektu: 1. 7. 2023 - 30. 6 .2024

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč