Speciálně pedagogické centrum EDA

Jaké je naše poslání?

Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.

Nabídka služeb Speciálně pedagogického centra EDA, z.ú., je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.Jsme tu, aby to dítě ve škole bavilo


Jaké jsou cíle Speciálně pedagogického centra EDA?


Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště.

Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště.

Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům. Jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.

Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům. Jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.

Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.

Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.

Vyučujeme čtení a psaní Braillova písma. Zkrátka rozvíjíme schopnosti dětí tak, aby byly co nejvíce samostatné.

Vyučujeme čtení a psaní Braillova písma. Zkrátka rozvíjíme schopnosti dětí tak, aby byly co nejvíce samostatné.


Jaké služby nabízíme?

  • Konzultace pro klienty (ambulantně i v terénu)

  • Komplexní diagnostiku 

  • Pravidelnou speciálně pedagogickou podporu při ambulantních programech

  • Sociální poradenství 

  • Zážitkové workshopy pro spolužáky, pedagogy a další zájemceChcete finančně pomoci školákům s postižením zraku?

Budeme radí za jakýkoliv dar.


BANKOVNÍ SPOJENÍ NA SPC EDA:

2100725104/2010

Účet je vedený u FIO banky
Více o darování, se dočtete na stránce darujte.