Měníme život rodinám dětí s postižením zraku

NENECHÁME NIKOHO BEZ POMOCI.

Jezdíme domů do rodin, kde vyrůstá dítě s postižením zraku či kombinovaným postižením. Na počátku našeho snažení stála touha změnit zaběhlou praxi odkládání dítěte s postižením do ústavu. Vždy pro nás byla zásadní podpora pro celou rodinu, kde dítě s postižením zraku nebo kombinovaným postižením vyrůstá. Dnes poskytujeme sociální službu rané péče, odborné poradenství v oblasti rozvoje zrakového vnímání a psychickou oporu 300 rodinám ročně ve 4 krajích České republiky. Věříme, že dítě s postižením zraku si zaslouží stejnou šanci na šťastný a naplněný život jako každé jiné dítě. 

Připojte se k nám a pomozte nám měnit životy rodin dětí s postižením zraku!


Proč podpořit zrovna EDU

Čas, tedy to, kdy se začne pracovat s dítětem s postižením, je klíčový pro celý jeho budoucí život. Proto je třeba začít včas.

Pojďme to společně změnit. Pošlete poradkyni domů do rodin, které potřebují pomoc.


Vaše podpora směřuje prostřednictvím naší činnosti přímo do rodin. Co Váš dar znamená?

Za dar ve výši 300 Kč může poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.

Za dar ve výši 300 může poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.

Za 500 korun můžeme pořídit hračky nebo speciální pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností.

Za 500 Kč můžeme pořídit hračky nebo speciální pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností.

Příspěvek 1000 korun uhradí dvouhodinovou odbornou konzultaci poradkyně rané péče přímo v rodině.

Příspěvek 1000 Kč uhradí hodinovou odbornou konzultaci poradkyně rané péče přímo v rodině.

Za dar ve výši 2000 Kč mohou zrakové terapeutky realizovat posouzení zrakových funkcí klientského dítěte a doporučit vhodné metody zrakové stimulace.

Za dar ve výši 2000 Kč mohou zrakové terapeutky realizovat posouzení zrakových funkcí klientského dítěte a doporučit vhodné metody zrakové stimulace.

Částka 5000 Kč odpovídá nákladům vynaloženým na veškeré služby rané péče poskytované rodině po dobu 1 měsíce.

Částka 5000 Kč odpovídá nákladům vynaloženým na veškeré služby rané péče poskytované rodině po dobu 1 měsíce.


Jak EDU podpořit

Služby EDY pro rodiny dětí, kterým pomáháme v této složité životní situaci, můžete podpořit více způsoby. Pravidelný finanční dar


  • Pravidelný dar je pro nás tou nejlepší formou podpory.  Umožňuje nám pomáhat kontinuálně a kvalitně, což má přímý dopad na rodiny dětí postižením, pro které tu EDA je oporou více jak 30 let.
  • Výše příspěvku je zcela na Vás, vážíme si každé částky. 
  • Podporu můžete kdykoliv ukončit.
  • Tuto formu pomoci nejčastěji volí naši příznivci a klientské rodiny, kterým jsme v minulosti pomohli.


Chci přispět jednorázově


  • Tato forma pomoci je ideální pro ty s vás, kteří s EDOU začínají.
  • Budeme Vás informovat o využití daru. 
  • Můžete si zvolit podporu rané péče či speciálně pedagogického centra.
  • Vystavíme doklad o daru pro odečet daně.
  • Pojďte spolu s námi měnit život rodinám dětí s postižením. 

Jak postupovat, chci-li EDOVI darovat finanční částku?

Krok č. 1: Zašlete finanční dar na naše dárcovské konto 

5481081309/0800

Účet je vedený u České spořitelny. 

Krok č. 2: Máte-li zájem o potvrzení o daru, vyplňte nám prosím formulář pro dárce.

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám rádi připravíme do 31. ledna následujícího roku.
Co si myslí naši klienti 

Tatínek dítěte,

Tatínek dítěte,

z dokumentu o rané péči EDA

".. u doktora se dozvíte že máte dvakrát kapat kapku do oka, do levého a do pravého, ale u rané péče jsme zjistili, jak k dítěti přistupovat lidsky a proč."

citace je z dokumentu o rané péči EDA


Alena K.,

Alena K.,

bývalá klientka rané péče neziskové organizace EDA

"Naše spolupráce s ranou péčí EDA nám pomohla včas řešit mnohé problémy, které nás jako rodinu s malým postiženým děckem zaskočily. Dala nám pocit, že se dá vše zvládnout, pomohla nám získat sebevědomí, že i tak se dá žít hezký život. V mnoha ohledech jiný, ale hezký. Pomohla nám, aby těch oblastí, ve kterých je náš život odlišný, bylo co nejméně. Mám pocit, že díky EDOVI jsme nic nezanedbali, že to prostě nešlo udělat o moc lépe :) A to k životu potřebuji."


Ráchel Skleničková

Ráchel Skleničková

bývalá klientka, úspěšná umělkyně

Ráchel je od narození je nevidomá, ale přesto se stala úspěšnou umělkyní, která okouzluje svět svou hrou na klavír i svým zpěvem. Ke spolupráci si ji přizvali například Miro Žbirka nebo Tomáš Klus. A my v EDOVI máme radost, že k nám před časem přišla na návštěvu. Mluvila s ní naše kolegyně Helena Janoušová. 

Foto: Monika Váňová

Proč podpořit právě EDU? Seznamte se s naší dlouhodobou dárkyní Klárou


Paní Klára nemá nejjednodušší život. Stará se o dceru se vzácným genetickým onemocněním a sama se dlouhodobě potýkala s oční vadou. A možná i právě tyto životní zkušenosti ji přiměly více pomáhat druhým lidem. Paní Klára se už před lety stala pravidelnou dárkyní EDY a peníze na pomoc nejmenším dětem s postižením zraku každý měsíc odkládá do takzvané EDNIČKY - pokladničky na dary EDOVI.
ODEČTENÍ DARŮ OD ZÁKLADU DANĚ

V předchozích letech bylo možné ze základu pro výpočet daně z příjmů odečíst dary až do výše 30 % z daňového základu oproti předchozím letům.
Jak je tomu tento rok? Odečet 30 % stále platí.
Více o právních souvislostech s tímto tématem se dozvíte na webu AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Finanční dar na bankovní účet 5481081309/0800

I malá částka zasílaná pravidelně na náš účet je pro EDU velmi potřebná. Velmi si vážíme každého daru.

Při složení peněz na EDŮV účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Můžete pak uplatnit odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Podle novely daňového zákona mohou dárci neziskových organizací nově snížit svůj daňový základ o hodnotu daru až do výše  

30 % daňového základu za zdaňovací období roku 2022. Toto dočasné zvýhodnění platí pro právnické i fyzické osoby včetně zaměstnanců

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail). 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Veřejná sbírka a transparentní účet 2500141992/2010

EDA zřídil pod číslem S-MHMP/1394475/2014 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče.

Veřejná sbírka je určena především dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě. Také je určena těm, kteří nepotřebují vystavit daňový doklad nebo darovací smlouvu.

Tento účet u FIO banky je transparentní, tedy můžete se osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.


Další informace pro dárce

Daňové zvýhodnění dárců: při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace vám můžeme podat na telefonním čísle: 224 826 860, 724 400 820. Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (u fyzických osob: jméno + adresa, u právnických osob: název firmy/IČ + adresa, e-mail). EDA cz, z. ú., je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši.

Přečtěte si více o podmínkách daru a darovací smlouvy.


Nevíte si rady?

Rádi Vám odpovíme

Neváhejte nám napsat nebo zavolat. Máme pro vás odpovědi ohledně dárcovství, možností podpory, sponzoringu nebo spolupráce na projektech.