Jaké akce EDA pořádá pro klientské rodiny

Kde se můžeme potkat

Organizujeme pravidelná setkání s rodiči, sami pořádáme akce, ale také se mnoha akcí účastníme. Rádi vás na některé z nich přivítáme. Naším cílem je poskytnout klientským rodinám prostor pro vzájemné sdílení – popovídat si o společných tématech, vyměnit si vzájemně zkušenosti např. s lázněmi, pomůckami, výchovou dětí. Společně si odpočinout od všedních starostí a mít možnost vyzkoušet si začlenit své dítě mezi ostatní děti ve skupince.

Setkání probíhá bývá zpravidla tematicky  zaměřeno – cvičení a relaxace, výroba zrakově stimulačních pomůcek, setkání se zajímavým hostem, muzikoterapie, využívání nových technologií aj.

Přehled o tom, jaké akce aktuálně připravujeme, najdete v sekci Co je u nás nového.


Týdenní pobyt

Každý rok probíhá také pobytový kurz pro naše klientské rodiny. Letos koncem května se pojede znovu do rekreačního střediska Blatnice v Jižních Čechách. Součástí programu  jsou individuální konzultace se zaměřením na vývoj zraku a pohybu nebo multisenzorickou stimulaci. Rodiny mohou během pobytu navštěvovat herny, vyzkoušet si zooterapii, muzikoterapii, senzopatickou hru a mnoho dalšího. Setkávání rodičů naše rodiny oceňují a některé z nich chodí na setkávání pravidelně. Je to pro ně příležitost sdílet své zkušenosti, navazovat nové kontakty a odpočinout si od každodenního shonu. Zahradní slavnost

Každý rok v červnu pořádáme pro současné i bývalé klientské rodiny zahradní slavnost - od té doby, co sídlíme na Chodově, akce probíhá v prostorách Centra Filipovka. Vždy je připravený program pro klientské děti a jejich sourozence, například divadélko, výtvarná dílna, vodní koutek či trampolína a nechybí ani tombola. Večer obvykle patří hudebnímu programu . Pro návštěvníky je připravené občerstvení, opékají se buřty a rodiny často samy přinesou ty nejlepší napečené dobroty.


Rodiče se mohou setkat a vyměnit si navzájem zkušenosti.

Rodiče se mohou setkat a vyměnit si navzájem zkušenosti

Pro děti bude připravena zábava.

Pro děti je připravena ta pravá zábava

Můžete si vyzkoušet, jak si hrají děti se zrakovým postižením.

Můžete si vyzkoušet, jak si hrají děti se zrakovým postižením

Na Zahradní slavnosti se zabaví i sourozenci.

Na Zahradní slavnosti se zabaví i sourozenci a kamarádi


Výlety 

Na jaře se pravidelně organizují výlety do ZOO. Probíhá zde vždy komentovaný zážitkový program, u kterého mají možnost děti zvířata poznat zblízka všemi smysly. V minulých letech navštívily rodiny a poradkyně například ZOO Praha a Zoopark Zájezd. Již za několik dní se uskuteční další výlet, tentokrát do Zooparku Chomutov. 


Mikuláš

V prosinci se pravidelně koná Mikulášské setkání. Mikuláš v doprovodu čerta a anděla rozdává dětem dárky a dobroty. Dále si rodiny mohou něco vytvořit ve výtvarné dílně, zazpívat koledy a dát si cukroví.