Kde se můžeme potkat

Organizujeme pravidelná setkání s rodiči, sami pořádáme akce, ale také se mnoha akcí účastníme. Rádi vás na některé z nich uvítáme. Přehled o tom, jaké akce aktuálně připravujeme, najdete v sekci Co je u nás nového.

EDA pomáhá zprostředkovat zkušenosti mezi klientskými rodinami. Rodiny, které pečují o dítě s postižením, se mohou snadno ocitnout ve společenské izolaci. Důležitou součástí spolupráce s EDOU je možnost vybrat si z nabídky aktivit, při kterých se jednotlivé klientské rodiny mohou poznat a vzájemně se inspirovat. EDA poskytuje klientským rodinám prostor pro vzájemné sdílení, poskytuje možnost vyměnit si zkušenosti, společně si odpočinout, ale i vyzkoušet si začlenění dítěte mezi ostatními dětmi ve skupině.Pozvánka na nejbližší akci, která náš čeká už 19. 6.!

Přivítejte s námi léto a přijďte na Zahradní slavnost!

Pro naše klientské rodiny každoročně pořádáme Zahradní slavnost, akci, na které děti najdou zábavu, rodiče si mohou odpočinout, vyměnit zkušenosti, pobavit se. 

Kde: na zahradě u EDY, adresa: Filipova 2013/1, Praha - Chodov.
Kdy: 19. 6. Začínáme už v 10:00 hodin!

Přivítejme spolu léto. Těšíme se na viděnou!

Rodiče se mohou setkat a vyměnit si navzájem zkušenosti.

Rodiče se mohou setkat a vyměnit si navzájem zkušenosti.

Pro děti bude připravena zábava.

Pro děti bude připravena zábava.

Můžete si vyzkoušet, jak si hrají děti se zrakovým postižením.

Můžete si vyzkoušet, jak si hrají děti se zrakovým postižením.

Na Zahradní slavnosti se zabaví i sourozenci.

Na Zahradní slavnosti se zabaví i sourozenci.

Jaké akce EDA pořádá pro klientské rodiny:


Týdenní pobytový kurz 

Co u pobytovém kurzu píše jedna z účastnic?

„Před pár dny jsme se vrátili z pobytu s ranou péčí EDA. Hlavu mám plnou plánů a nápadů; mám pocit, že se mi tam ani nemůžou vejít. A tak mezi praním špinavého prádla a běžnými denními povinnostmi usedám každou volnou chvilku k počítači a píšu emaily na všechny strany a čtu odpovědi, které mi na oplátku ze všech stran přicházejí.

Setkávání rodičů

Cílem je poskytnout klientským rodinám prostor pro vzájemné sdílení – popovídat si o společných tématech, vyměnit si vzájemně zkušenosti např. s lázněmi, pomůckami, výchovou dětí. Společně si odpočinout od všedních starostí a mít možnost vyzkoušet si začlenit své dítě mezi ostatní děti ve skupince.

Setkání probíhá 1 x za měsíc ( mimo prázdnin) a zpravidla bývá tématicky zaměřeno – cvičení a relaxace, výroba zrakově stimulačních pomůcek, setkání se zajímavým hostem, muzikoterapie.

Zahradní slavnost

Pravidelně pořádáme v červnu Zahradní slavnost, jde o setkání rodičů, dětí a přátel EDY v prostoru naší organizace na adrese Filipova 2013/1 na Praze 4. Poradkyně nachystají pro děti řadu herních stanovišť s různou tematikou. 

K dispozici bývají i četné atrakce, například skákací hrad, mamapoint, šlapací autíčka, trampolína. Rodiče mají prostor a čas si v klidu popovídat, zkonzultovat s poradkyněmi drobné problémy a v neposlední řadě si chvíli posedět a odpočinout u kávy či čaje a vzájemně si vyměnit zkušenosti.