Věcná podpora EDA

Podpora firem je pro nás významná. Mnohokrát děkujeme za věcné dary poskytnuté v roce 2023/2024.