Jak můžete podat stížnost:

Pokud máte zájem podat stížnost ve spojitosti s poskytováním služeb Rané péče EDA, může se obrátit: Stížnost můžete podat také prostřednictvím anonymní schránky, kterou najdete ve vstupních prostorách EDA.

Vaše stížnosti budou zaevidovány. Poté budou vedoucím služby vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany. Se všemi údaji bude nakládáno podle zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.


V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením své stížnosti, máte možnost se obrátit na nezávislé orgány:

  • na úřad příslušného kraje 

  • na Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • na Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, 542 542 888, podatelna@ochrance.cz.