Finanční dar

Finanční dar pro nás představuje velkou pomoc pro zahájení včasné práce s dítětem s postižením. 

Podpořit nás můžete:

Jednorázově - ve formě finančního daru zaslaného na náš bankovní účet, obdržíte darovací smlouvu a potvrzení k odečtu daně

Pravidelně - prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě

Příspěvek do veřejné sbírky - zasláním daru na transparentní účet, váš dar bude anonymní, na našich stránkách můžete sledovat, že příspěvek dorazil.

Více se o konkrétních možnostech finanční podpory dozvíte níže.

Zaslání na běžný účet

Při složení finanční hotovosti na náš účet Vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Můžete pak uplatnit odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Podle novely daňového zákona mohou dárci neziskových organizací nově snížit svůj daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % daňového základu za zdaňovací období 2020 a 2021. Toto dočasné zvýhodnění platí pro právnické i fyzické osoby včetně zaměstnanců

číslo bankovního účtu pro podporu Rané péče EDA: 5481081309/0800


číslo bankovního účtu pro podporu SPC EDA: 2100725104/2010


Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail). Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 224 826 860, 724 400 820, případně využijte náš kontaktní formulář.


Trvalý příkaz

I malá částka zasílaná pravidelně na náš účet je pro nás velmi potřebná. Velmi si každého daru vážíme.

Naši příznivci a některé klientské rodiny, kterým jsme v minulosti pomohli, nám pravidelně věnují finanční hotovost pomocí trvalého příkazu. 

Byli bychom rádi, aby se jejich řady dále rozrůstaly a naše organizace se mohla dále rozvíjet a pomáhat dalším rodinám, které nás potřebují.


číslo bankovního účtu pro podporu Rané péče EDA: 5481081309/0800

číslo bankovního účtu pro podporu SPC EDA: 2100725104/2010

Na začátku dalšího roku vám na požádání vystavíme daňový doklad. Bližší informace na tel. č. 224 826 860, mob. 724 400 820.

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, email). Veřejná sbírka a transparentní účet

Jedním z nejsnažších způsobů, jak nás podpořit, je přispět ve veřejné sbírce. EDA proto zřídil pod číslem S-MHMP/1394475/2014 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče.

Veřejná sbírka určena především dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě. Také je určena těm, kteří nepotřebují vystavit daňový doklad nebo darovací smlouvu.

Své příspěvky můžete zasílat 

na číslo účtu 2500141992/2010.

Tento účet u FIO banky je transparentní, a tak se můžete osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.

Aktuální stav na tomto transparentním účtu zjistíte zde.