Finanční dar

Finanční dar pro nás představuje velkou pomoc pro zahájení včasné pomoci rodině, kde se narodí dítě s postižením. Díky vašim darům jsme v roce 2022 mohli přijmout o 23 rodin více v porovnání s předchozím rokem.

Pravidelný finanční dar


  • Pravidelný dar je pro nás tou nejlepší formou podpory.  Umožňuje nám pomáhat kontinuálně a kvalitně, což má přímý dopad na rodiny dětí postižením, pro které tu EDA je oporou více jak 30 let.
  • Výše příspěvku je zcela na Vás, vážíme si každé částky. 
  • Podporu můžete kdykoliv ukončit.
  • Tuto formu pomoci nejčastěji volí naši příznivci a klientské rodiny, kterým jsme v minulosti pomohli.


Chci přispět jednorázově


  • Tato forma pomoci je ideální pro ty s vás, kteří s EDOU začínají.
  • Budeme Vás informovat o využití daru. 
  • Můžete si zvolit podporu rané péče či speciálně pedagogického centra.
  • Vystavíme doklad o daru pro odečet daně.
  • Pojďte spolu s námi měnit život rodinám dětí s postižením. 
Jak postupovat, chci-li EDOVI darovat finanční částku?

Krok č. 1: Zašlete finanční dar na naše dárcovské konto 

5481081309/0800

Účet je vedený u České spořitelny. 

Krok č. 2: Máte-li zájem o potvrzení o daru, vyplňte nám prosím formulář pro dárce.

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám rádi připravíme do 31. ledna následujícího roku.
Proč podpořit právě EDU? Seznamte se s naší dlouhodobou dárkyní Klárou


Paní Klára nemá nejjednodušší život. Stará se o dceru se vzácným genetickým onemocněním a sama se dlouhodobě potýkala s oční vadou. A možná i právě tyto životní zkušenosti ji přiměly více pomáhat druhým lidem. Paní Klára se už před lety stala pravidelnou dárkyní EDY a peníze na pomoc nejmenším dětem s postižením zraku každý měsíc odkládá do takzvané EDNIČKY - pokladničky na dary EDOVI.
ODEČTENÍ DARŮ OD ZÁKLADU DANĚ

V předchozích letech bylo možné ze základu pro výpočet daně z příjmů odečíst dary až do výše 30 % z daňového základu oproti předchozím letům.
Jak je tomu tento rok? Odečet 30 % stále platí.
Více o právních souvislostech s tímto tématem se dozvíte na webu AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Finanční dar na bankovní účet 5481081309/0800

I malá částka zasílaná pravidelně na náš účet je pro EDU velmi potřebná. Velmi si vážíme každého daru.

Při složení peněz na EDŮV účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Můžete pak uplatnit odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Podle novely daňového zákona mohou dárci neziskových organizací nově snížit svůj daňový základ o hodnotu daru až do výše  

30 % daňového základu za zdaňovací období roku 2022. Toto dočasné zvýhodnění platí pro právnické i fyzické osoby včetně zaměstnanců

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail). 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Veřejná sbírka a transparentní účet 2500141992/2010

EDA zřídil pod číslem S-MHMP/1394475/2014 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče.

Veřejná sbírka je určena především dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě. Také je určena těm, kteří nepotřebují vystavit daňový doklad nebo darovací smlouvu.

Tento účet u FIO banky je transparentní, tedy můžete se osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.


Nevíte si rady?

Rádi Vám odpovíme

Neváhejte nám napsat nebo zavolat. Máme pro vás odpovědi ohledně dárcovství, možností podpory, sponzoringu nebo spolupráce na projektech.