Projekty s podporou nadací a nadačních fondů

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči


EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu poradkyň rané péče. Klientům nabídneme specializované služby dalších odborníků a terapeutů. Inovativní osvětovou kampaní informujeme rodiče i veřejnost o možnostech rané péče v rámci celé České republiky.

Období projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Poskytnutý příspěvek: 653 000 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Krok za krokem

Cíl projektu: Učíme se vidět, ale jinak

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 786 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Krok za krokem

Cíl projektu: Aplikace EDA PLAY TOM - rozvoj zrakových dovedností a jemné motoriky u dětí s postižením

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 170 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Cíl projektu: Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Nadace ČEZ

Cíl projektu: Aplikace EDA PLAY TOM - nové technologie pomáhají rozvíjet dovednosti dětí s postižením

Období projektu: 5. 8. 2019 - 5. 8. 2020

Poskytnutý příspěvek: 90 000 Kč


Nadace J&T

Cíl projektu: Dar na úhradu mzdových a provozních nákladů

Období projektu: 1. 1. 2020 – 31. 7. 2020

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč


Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Cíl projektu: Podpora pohybového vývoje dětí s postižením zraku

Období projektu: 4. 10. 2019 - 5. 11. 2020

Poskytnutý příspěvek: 100 000 KčPodpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu:  1.6.2020 - 30.6.2021
 
Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT. 

Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA

Cíl projektu: Komplexní poradenské služby pro děti, žáky a studenty od 3 do 26 let především ve vzdělávacím zařízení v místě jejich bydliště.

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 388 170 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Cíl projektu: Kompenzační pomůcky pro SPC EDA

Období projektu: 1. 7. 2020 - 30. 10. 2020

Poskytnutý příspěvek: 74 780 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Nadace Agrofert


Cíl projektu:
 Podpora rodin pečujících o dítě s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením

Období projektu: do 30. 6. 2021 

Poskytnutý příspěvek
: 200 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT.


Nadace Leontinka

Cíl projektu: Příspěvek na mzdy zaměstnanců SPC EDA.

Období projektu: 1.6.2020 - 30.3.2021 

Poskytnutý příspěvek: 30 000 Kč

Více


Ostatní nadační podpora


Nadace Crocodillle 


Nadace pojišťovny Kooperativa


Nadace O2