Pro rodiče

Děláme vše pro maximální rozvoj dovedností u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Pomáháme rodičům, aby dokázali hájit zájmy svého dítěte. Doprovázíme rodiče a děti na vyšetření, případně i na úřady. Jsme odborníky na stimulaci zraku, dokážeme posoudit zrakové funkce a dovednosti dítěte, konzultujeme pohybový vývoj dítěte, a především neustále předáváme naše dlouholeté zkušenosti. 

Poradkyně rané péče jezdí za rodinami domů. Pomáhá rodičům porozumět projevům dítěte a rozvíjet jeho dovednosti. Vybírá vhodné speciální pomůcky, stimulační hračky či literaturu vždy na míru pro každé dítě.