Our privacy policy in the EDA PLAY applications

Zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí v aplikacích EDA PLAY 

 

Click here for English mutation / Klikněte sem pro text v angličtině

Klikněte zde pro českou mutaci / Click here for the Czech mutation of our Privacy Policy text


PRIVACY POLICY

We take privacy seriously. Our apps are designed to be played by kids and under their parents or therapists supervision. 

EDA PLAY apps do not collect any personal data.

PRIVACY POLICY OF THE EDA PLAY TOBY APP:

Recording of skills: parents or therapists can observe work (progress) of the child with the application in the Skills section. After installing the app, recording of skills is switched off. Parent or therapist can switch the Skills recording on, or let the Skills recording switched off. The skills log is only available in the iPad and it is not saved or sent anywhere outside of the iPad.

The app provides the Simulator of visual disorders. The app asks you for your iPad camera access to use this feature of the EDA PLAY app. The app does not save any data from your iPad camera.

We do not use the Google Analytics Advertising features.

We use statistics provided by iTunes App Store only.

Our app does not include any advertising or contextual ads or in-app purchases.

Our app does not include any targeted ads or any other ads, this app does not use IDFA: the Advertising Identifier.

The EDA PLAY TOBY app is designed for kids younger than 5 years.

This app does not send any data out of your iPad device. This app does not download any data from internet or upload any data on internet.

Our Privacy Policy was last updated on April 25, 2016

Developer of the app, non-profit organization EDA, may change or update the Privacy Policy at any time as the new or different features are added or as the requirements for application development by the iTunes App Store are changed.

If you do not agree with this Privacy Policy, you should not use the services of EDA PLAY apps or website www.edaplay.com

In case of any queries, please do not hesitate to contact us: info@edaplay.com

If you have not reached the age of majority, ask parents or your legal guardian to read this Privacy Policy text.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu soukromí bereme velmi vážně. Naše aplikace vyvíjíme tak, aby je mohly hrát děti pod dohledem jejich rodičů nebo terapeutů. 

Aplikace EDA PLAY neshromažďují žádné osobní údaje o uživatelích.


ZÁSADY SOUKROMÍ APLIKACE EDA PLAY TOBY:

V sekci Dovednosti může rodič nebo terapeut sledovat práci dítěte s aplikací.

Po instalaci je zaznamenávání dovedností vypnuto a rodič nebo terapeut odsouhlasí zapnutí zaznamenávání nebo je ponechá vypnuté. Záznamy v sekci Dovednosti nejsou ukládány ani odesílány mimo iPad. 

V aplikaci je dostupný Simulátor zrakových vad, který požaduje přístup k fotoaparátu vašeho iPadu. Aplikace neukládá žádná data z vašeho fotoaparátu.

V aplikaci nepoužíváme nástroje Google Analytics. Používáme pouze statistiky, které nám poskytuje iTunes App Store.

V aplikaci nejsou žádné reklamní obsahy ani kontextová reklama nebo možnost dokupování funkcí.

Aplikace neobsahuje žádnou cílenou reklamu ani jiný typ reklamy a nepoužívá nástroj "IDFA: the Advertising Identifier" k identifikaci iOS zařízení. 

Aplikace EDA PLAY TOBY je vhodná pro děti mladší 5 let věku.

Aplikace neodesílá žádná data z vašeho přístroje. Aplikace se nepřipojuje k internetu a nestahuje z něj ani na něj neukládá žádná data.

Tento text byl aktualizován ke dni 25. dubna, 2016

Text o ochraně soukromí může nezisková organizace EDA upravovat dle potřeby, pokud přidá nové funkce do aplikace nebo pokud se změní podmínky pro vývoj a publikování aplikací na iTunes App Store.

Pokud nesouhlasíte s tímto textem, nepoužívejte aplikace EDA PLAY nebo web www.edaplay.cz

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na info@edaplay.cz

Pokud si tyto podmínky čtete a nedosáhli jste plnoletosti, požádejte rodiče nebo zákonného zástupce, aby s vámi tyto podmínky prošel.