Náš tým

Jsme odborníky na péči o děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny.


PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče

PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče

Email: jana.vachulova@eda.cz
Tel.: 724 400 817

Jsem jedna z poradkyň, která se u Vás může objevit, když o službu rané péče požádáte. Zároveň se jako metodik týmu poradkyň snažím pracovat na tom, aby naše služba byla pro Vás co nejužitečnější a přitom co nejméně zasahovala do Vašeho běžného způsobu života.

Ve třiadvaceti letech se mi splnil sen - po studiu speciální pedagogiky jsem mohla začít učit na  škole pro nevidomé  v Praze. Po mateřské  dovolené  jsem se tam ale už nevrátila – moci spoluvytvářet po r. 1989 úplně novou službu a pracovat s rodinami hned od narození jejich dítěte mne přitahovalo ještě víc a dosud mne to velmi těší.
EDA je otevřen studentům, které mám při jejich praxích na starosti;  mám radost, když se jim nahlédnutí do naší práce líbí a děkuji za otevřenost rodinám, které umožňují jejich vstup do svých domovů. Máme radost, když se nám právě z těchto studentů později daří vybírat i naše nové mladší kolegyně.

Baví mne cizí jazyky; z angličtiny jsem přeložila několik knížek, které můžete najít u EDU v půjčovně.

S manželem, který pracuje na Střední škole Aloise Klára, jsme se vzali roku 1983 v srdci Prahy,

v Týnském chrámu. Máme tři děti, nyní už dospělé, a šest vnoučat.

Když si můžeme vybrat místo na dovolenou, je to buď úplné lenošení v indiánském týpí v českých esích, nebo naopak něco trošičku dobrodružnějšího (pěší túry v Banátu, na Krymu, po Alpách). Jsem vášnivá čtenářka, čtu i na jedné noze v tramvaji nebo ve frontě u pokladny v supermarketu.

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Email: martina.herynkova@eda.cz
Tel.: 724 400 824

V roce 1990 jsem ukončila studium speciální pedagogiky v Olomouci a hned další rok jsem začala pracovat v rané péči. Ještě na fakultě jsem na kurzu potkala kolegyni Janu Vachulovou, se kterou mimochodem dodnes sedím v kanceláři. Ta mě přivedla nejprve na tábor pro nevidomé děti,  pak i do rané péče. S oblibou říkám, že jsem byla historicky první, kdo byl v této organizaci zaměstnán na plný úvazek.

Kromě pozice poradce rané péče od roku 2007 působím i jako instruktorka stimulace zraku. Takže mimo cestování spojené s prací v rodinách teď trávím asi třetinu pracovní doby ve speciální pracovně pro posouzení zrakových funkcí dětí.

Ve svém volnu hraji asi deset let florbal;  není nad to, když se daří a padají góly! Ráda chodím cestou a občas i necestou po horách i velehorách a s kamarádkami jsme založili knižní klub. Říkáme si Veselé poutnice a kromě společného čtení a následně povídání o přečtených knihách realizujeme ještě spoustu někdy až neuvěřitelných nápadů.  Pokud byste se chtěli inspirovat nejen ohledně titulů knih k přečtení, podívejte se na www.veselepoutnice.cz.

Po letech v rané péči si občas říkám, jak to, že mě to pořád baví. Je to asi tím, že mám každý den možnost naučit se něco nového, pracovat s lidmi, kterých si vážím, a to nejen v týmu, ale i v klientských rodinách.

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

Email: marketa.skalicka@eda.cz
Tel.: +420 724 400 818

Jsem absolventkou gymnázia v Praze 4, střední školy sociálně právní v Praze 10 a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální specializační vzdělání v oboru zraková terapie jsem absolvovala na Vysoké škole pedagogické ve Stockholmu a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dalším zdrojem k prohloubení mé práce byly kurzy se zaměřením na systemickou terapii, bazální stimulaci, krizovou intervenci atd. a odborné stáže v USA, Holandsku, Finsku.

Od roku 1983 pracuji s lidmi se zdravotním postižením, od roku 1991 především rozvoji zrakového vnímání; v tomto oboru  jsem vypracovala metodiku stimulace zraku a zrakového tréninku. V rámci služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením průběžně školím instruktory stimulace zraku, kteří provádějí posouzení zrakových funkcí a dovedností dětí a doporučují vhodnou stimulaci pro rozvoj vidění. Zároveň se již od roku 1996 věnuji rozvoji oboru zrakové terapie v České republice a uplatnění diagnostiky a rehabilitace zrakových vad ve zdravotnictví.

Jsem členkou organizací ICEVI, Asociace zrakových terapeutů a Asociace pracovníků v rané péči.

Začátek mojí profesionální kariéry se pojí s počátky rané péče v České Republice, tedy od roku 1983 jsem původně dobrovolně a od 1990 profesionálně věnovala velkou část svého pracovního i volného času rané péči pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. EDA navazuje plynule na moje předchozí působení v rané péči. Jsem součástí kolektivu profesionálů s velkou schopností empatie vytvářejícího prostředí s pozitivní energií, se zaujetím pro obor, kreativním přístupem a kolegiální vstřícností.

Mým mottem je: “Kvalita života pro osoby s postižením i pro osoby, které o ně pečují“.

Mezi mé zájmy patří pobyt v přírodě a klasická hudba.

Mgr. Klára Janečková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Mgr. Klára Janečková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Email: klara.janeckova@eda.cz
Tel.: 731 117 883

Již v dětství jsem se setkala ve svém blízkém okolí se službou rané péče. Tato služba
ve mně vzbudila zájem už tenkrát a začala formovat mé další kroky. Na gymnáziu,
o prázdninách před maturitou, jsem vyrazila do Německa, do centra pro klienty s epilepsií a dalšími diagnózami Kleinwachau. Zde jsem dělala dobrovolníka na dětském oddělení, .měla jsem možnost pracovat s dětmi od narození až do dospělosti a tato zkušenost mě dále ovlivnila ve výběru oboru na vysoké škole.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na diagnostiku a poradenství
na Univerzitě Karlově. Na začátku mě velmi zaujal obor tyflopedie a práce s dětmi
se zrakovým a také s kombinovaným postižením, v zařízeních pro ně  jsem absolvovala několik praxí.

Před nástupem do EDY jsem pracovala na základní škole pro žáky s poruchami zraku, kde jsem s dětmi vedla cvičení zrakové percepce. Na mé současné profesi poradkyně rané péče mne baví jak práce s dětmi raného a předškolního věku, tak práce s jejich rodiči a podpora rodiny jako celku.

Ve volném čase ráda čtu, chodím do kina a na koncerty. Také ráda plavu a potápím se. Proto během dovolené nejraději jezdím k moři. V životě se řídím mottem: „S úsměvem jde všechno lépe.“

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Email: lucie.magerova@eda.cz
Tel.: 724 400 819

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu, obor speciální tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené na Karlově univerzitě.

Pracovala jsem jako vychovatelka na různých školách.  Od roku 1993 jsem působila jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Tam jsem měla možnost se autorsky podílet na integračních kurzech, které byly otevřeny lidem s tělesným postižením. Připravovala jsem pro ně letní i zimní zážitkové kurzy v přírodě.  Další byly kurzy týmové spolupráce a osobního rozvoje pro různé firmy a učitelské kolektivy formou outdoor tréninku a zkušenostního učení.  Dva roky jsem pracovala v domě dětí a mládeže jako vedoucí sportovní sekce.

Mám ráda práci s dětmi i s dospělými a myslela jsem si, že si budu muset jednu skupinu zvolit. Raná péče mě zaujala mimo jiné tím, že zde se skupiny prolínají, je to tvořivá práce a jako velký bonus je pro mě, že pracuji ve výborném kolektivu.

Od dětství mám ráda dobrodružství, které nacházím v knížkách, ve sportu, v hrách a také v cestování.  Pro dobrodružné cesty i v životě mi pomohl humor. Můj děda říkával – měj smysl pro humor, směj se sám sobě, je to síla nadevše.  

Mgr. Alena Cikánková, DiS

Poradkyně rané péče

Sociální pracovnice

Mgr. Alena Cikánková, DiS

Poradkyně rané péče

Sociální pracovnice

Email: alena.cikankova@eda.cz
Tel.: 735 160 286

Mé první seznámení s ranou péčí proběhlo v roce 2003 během vysokoškolské stáže u Jany Vachulové; a tato zkušenost ovlivnila mou další profesní cestu. Vystudovala jsem ucelenou rehabilitaci, která se v ČR jako samostatný obor dosud neprosadila. Jsem porodní asistentka, sociální pracovnice a speciální pedagožka. Pracovala jsem v poradně pro osoby se zdravotním postižením v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Jezdila jsem mnoho let jako vedoucí a zdravotnice na tábory integrační, canisterapeutické, pro děti se sluchovým postižením a pro děti s onkologickou diagnózou. Ráda jsem se podílela na organizaci psychorehabilitačních pobytů, včetně mezinárodních, pro rodiny s dětmi s různým zdravotním postižením. V Rakousku jsem absolvovala rok na studijní stáži.

 

Jsem vdaná a mám tři děti. Díky nim jsem začala působit v mateřském centru v roli dobrovolnice.  Blíže se zajímám o nošení dětí, laktační poradenství, bezplenkovou metodu a další mateřská témata.

Mám ráda dobré lidi kolem sebe, přírodu, hory v létě i v zimě, vodu i podvodu, cestování a hořkou čokoládu.

Bc. Lucie Gregorová

Konzultantka pro pohybový vývoj

Poradkyně rané péče

Bc. Lucie Gregorová

Konzultantka pro pohybový vývoj

Poradkyně rané péče

Email: lucie.gregorova@eda.cz
Tel.: 730 872 847

Vystudovala jsem gymnázium v Praze a po něm dvouleté nástavbové studium oboru rehabilitační pracovník. Od začátku jsem věděla, že bych chtěla pracovat a cvičit s dětmi, a když jsem po mateřské dovolené dostala nabídku nastoupit na dětské rehabilitační oddělení k paní Klemové (zakladatelka a propagátorka Vojtovy terapie), neváhala jsem. Postupně  jsem se vzdělávala a specializovala v rehabilitaci dětí s kombinovaným postižením a nízkou porodní hmotností.

 V roce 1991 mne oslovily Jana Vachulová a Tereza Kochová z tehdejší Poradny pro rodiče předškolních zrakově postižených dětí, zda bych za nimi mohla přijet na týdenní pobyt pro rodiny. Tam jsem se poprvé seznámila s pojmem raná péče.  Když pak začala vznikat idea legislativně zakotvit tuto - tehdy úplně novou -  terénní sociální službu, mohla jsem být „při tom“ a jsem za to velmi vděčná. Při práci ve zdravotnictví mi totiž vždy chyběla užší spolupráce s rodinou. Postupně jsem tedy opustila zdravotnictví, vystudovala Masarykovu univerzitu – obor Speciální pedagogika a stala se poradkyní rané péče na plný úvazek. Během let jsem se dále vzdělávala a nadále vzdělávám v různých kurzech.  Jako poradkyně a zároveň fyzioterapeutka tak mohu v rodinách ideálně propojovat oba obory. 

Mgr. Martina Králová

Ředitelka SPC EDA

Speciální pedagog a zrakový terapeut, konzultant pro speciálně pedagogické poradenství

Mgr. Martina Králová

Ředitelka SPC EDA

Speciální pedagog a zrakový terapeut, konzultant pro speciálně pedagogické poradenství

Email: martina.kralova@eda.cz
Tel.: 724 400 827

S ranou péčí jsem se seznámila již jako malá holka. Tehdy se zrodil sen „stát se poradkyní s velkou taškou.“ Sen zůstal schován kdesi uvnitř a probudil se během studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. Státní závěrečné zkoušky z tyflopedie jsem absolvovala již jako poradkyně rané péče.

V roce 2013 zesílila má touha po získání zkušeností z oblasti speciálního školství, a tak jsem se na dva roky přesunula do speciálně pedagogického centra. Během té doby jsem získávala praxi  a zkušenosti jako terénní speciální pedagog, stala jsem se členem autorského týmu připravujícího metodiky pro učitele v rámci Asociace pracovníků SPC.

Podle mě dětské sny nemizí, jen občas „usnou“, a proto se i ten můj na jaře roku 2015  opět probudil a znovu jsem se stala součástí týmu rané péče v  EDOVI. V současné době pracuji jako speciální pedagog – tyfloped ve Speciálně pedagogickém centru EDA. A jsem ráda, že žiji svým snem…

Když se potřebuji nadechnout či na chvíli zastavit, prodloužím svou oblíbenou lekci jógy nebo prchnu do lesů na zajímavý sebepoznávací kurz. A ze všeho nejraději si hraji… s ostatními… se sebou…

A co mě posiluje ve dnech pochmurných? Kromě hrnku kakaa a teplých koláčků třeba toto: „Neúspěch neexistuje! Existuje jen příležitost pro mé vítězství!“

 

 

Mgr. Magdalena Kostelecká

Poradkyně rané péče

Mgr. Magdalena Kostelecká

Poradkyně rané péče

Email: magdalena.kostelecka@eda.cz
Tel.: 724 400 823

Pracovat v pomáhající profesi jsem chtěla už odmalička. Již na gymnáziu jsem absolvovala několik praxí ve speciálně pedagogických zařízeních, kde jsem se utvrdila v tom, že tudy bude vést má životní cesta. Proto jsem přes všechny překážky vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Zde jsem poprvé slyšela o službě rané péče a bylo mi hned jasné, že takovou práci budu jednou dělat. Během bakalářského studia jsem strávila půl roku na univerzitě v norském Stavangeru, kde jsem měla možnost mimo jiné poměrně podrobně poznat norský vzdělávací systém. Ještě před získáním titulu magistra jsem začala pracovat v poradně pro alternativní komunikaci a asistivní technologie. Po dokončení studia a splnění si mateřské role jsem se rozhodla zamířit do EDY.

Na práci poradkyně rané péče mě baví její různorodost a flexibilita, interakce s malými dětmi a jejich rodinou. Především ale vnímám potřebu této péče.

Ve volném čase sportuji, sleduji filmy a seriály, ráda čtu a poslouchám hudbu. Často chodím na výlety po zajímavých místech v ČR. V životě se řídím mottem: „Svět nezměníš velkými gesty, ale drobnými činy“.

Mgr. Aneta Bučková

Poradkyně rané péče

Mgr. Aneta Bučková

Poradkyně rané péče

Email: aneta.buckova@eda.cz
Tel.: 605 217 326

Poprvé jsem „přičichla“ k práci s dětmi v období studií na gymnáziu, když jsem absolvovala po několika letech aktivního sportování trenérský kurz a stala se trenérkou gymnastiky. Můj další studijní směr mimo seminář z psychologie na gymnáziu ovlivnila i stáž v denním stacionáři DAR, kde jsem se poprvé setkala s dětmi s postižením a rozhodla se pro studium psychologie a speciální pedagogiky na UK. Na UK jsem později dostudovala i magisterský obor Psychologie. A protože jsem měla chuť studium skloubit rovnou s praxí, nastoupila jsem do sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku a stala se osobní asistentkou v Hornomlýnské o.p.s. Jak mé „klientské děti“ rostly, dostala jsem se i k pozici asistentky pedagoga v MŠ i ZŠ. Své první absolventské měsíce jsem strávila na pozici psycholožky v SPC, ale vzhledem k tomu, že jsem postrádala užší spolupráci s rodinou a se školou, rozhodla jsem se přesunout do rané péče. A tak mé cesty vedly k EDOVI, kde jsem našla smysl v práci s celou rodinou v pestrém týmu kolegů, ve kterém se stále učím něčemu novému.

Ve svém volném čase dávám přednost aktivnímu odpočinku v přírodě a četbě dobrodružných příběhů. Mé oblíbené motto zní: „Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“ - Mahátma Gándhí.


Bc. Jana Jelínková, DiS.

Poradkyně rané péče, metodička

Bc. Jana Jelínková, DiS.

Poradkyně rané péče, metodička

Email: jana.jelinkova@eda.cz
Tel.: 730 872 846

Má cesta k rané péči vedla velkou oklikou, ale o to více mohu teď čerpat z různorodých vědomostí a zkušeností. Cesta začala studiem oční optiky, které vzešlo trochu náhodou díky tomu, že se mi nepodařilo studovat fyzioterapii. V oční optice jsem pracovala 5 let, ale stále mě to táhlo ke "zdravotní" oblasti. Vystudovala jsem tedy Rehabilitační psychosociální péči o postižené na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Nejdříve jsem pracovala v chráněném bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením. U toho jsem absolvovala dvě mateřské dovolené, při kterých jsem se začala věnovat volnočasovým aktivitám s dětmi. Doplnila jsem si vzdělání i v této oblasti a jsem lektor volnočasových aktivit pro děti 0-6 let, lektor psychomotorického vývoje, lyžování a cyklistiky.  A od toho všeho už byl jen krůček k rané péči, kde se vše propojilo.
Jsem maminka dvou neposedných a upovídaných holek, jsem ráda v přírodě a vyrážím do ní pěšky, na kole, na běžkách i na lyžích.

Mgr. Helena Janoušová

Poradkyně rané péče

Metodička

Mgr. Helena Janoušová

Poradkyně rané péče

Metodička

Email: helena.janousova@eda.cz
Tel.: 724 400 816

Už na střední škole jsem vedla děti s postižením zraku v tyfloturistickém kroužku, který pořádal pravidelné schůzky, letní tábory, zimní lyžáky. Ověřila jsem si, že speciální pedagogika je pro mě ta správná volba, a vystudovala jsem tyflopedii, logopedii a artefiletiku. Během studia jsem začala jezdit s ranou péčí na pobyty pro rodiny, a když mi po třetím ročníku tehdejší paní ředitelka nabídla práci, byl to pro mě splněný sen. Začala jsem pracovat jako poradkyně rané péče. Zároveň jsem dostala i mnoho příležitostí sbírat zkušenosti v zahraničí – absolvovala jsem půlroční vzdělávání v Perkins School for the Blind v Bostonu, rok jsem pracovala v St. Joseph´s School for the Blind v Dublinu, absolvovala jsem několikaměsíční stáže v zařízeních pro lidi s postižením ve Francii a v africkém Mali. Ze všech těchto cest jsem si odnesla velký respekt a úctu k odlišnostem – je opravdu mnoho různých cest, které mohou vést ke stejnému cíli, což se mi při práci s rodinami a dětmi v rané péči připomíná každý den.
V práci v rané péči jsem si udělala delší rodičovskou přestávku, kterou jsem ale nestrávila jen opečováváním dětí a domácnosti – podílela jsem se na vzniku a chodu komunitní lesní školky, věnuji se Montessori a Waldorfské pedagogice, zajímá mě bezplenkování, znakování s batolaty.
Ve volném čase (pokud se něco takového vyskytne) ráda výletuju, tančím, zpívám, čtu, šiju, hraju kooperativní deskové hry.

Bc. Aneta Sojková

Poradkyně rané péče

Bc. Aneta Sojková

Poradkyně rané péče

Email: aneta.sojkova@eda.cz
Tel.: +420 732 784 115

Při studiu na střední pedagogické škole jsem absolvovala praxi nejprve na základní škole speciální a poté v integrační školce a bylo mi jasné, že chci svou budoucí práci směřovat k mladším dětem. Pořád jsem si, ale nedokázala představit sebe jako „paní učitelku“. Až jednou, když jsme při hodině pedagogiky probírali sociální služby, zazněla zmínka o rané péči a já v tu chvíli přesně věděla, co chci v budoucnu dělat. 

Při studiu jsem absolvovala mnoho praxí v logopedické MŠ, ve třídě mateřské školy pro děti s poruchami autistického spektra nebo v rehabilitačním stacionáři, kde jsem měla možnost pracovat s různými skupinami dětí. 

V roce 2021 jsem ukončila studium speciální pedagogiky pro předškolní věk se zaměřením na logopedii a začala pracovat v EDOvi. Nyní se chystám pokračovat ve studiu speciální pedagogiky.

Již řadu let jezdím na tábory a víkendové pobyty s dětmi z pěstounských rodin.

Volný čas trávím nejraději na lezecké stěně nebo v přírodě u táboráku a o prázdninách jezdím jako vedoucí na tábor.


Mé oblíbené motto je: „Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“ —  John Lennon

Bc. Lucie Jelínková

Poradkyně rané péče

Bc. Lucie Jelínková

Poradkyně rané péče

Email: lucie.jelinkova@eda.cz
Tel.: 724 400 826

Když jsem se na gymnáziu rozhodovala, kam povedou moje další kroky, hlavní roli hrál fakt, že mě bavila práce s dětmi a s lidmi se znevýhodněním.

Do rané péče mě přivedly zkušenosti asistentky pedagoga a učitelky v běžné základní škole a učitelky v mateřské škole speciální. Setkávala jsem se s výjimečnými dětmi a žáky, kteří statečně procházeli vzdělávacím systémem bez toho, aby jim na začátku jejich cesty v raném věku byla poskytnuta potřebná podpora. Když se mi po absolvování oboru Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze naskytla možnost uplatnit nabyté zkušenosti právě v rané péči, neváhala jsem. 


Ve volném čase ráda zpívám, hraju na piano, kytaru, tančím a odpočívám při jógových praxích, při čtení knih nebo na výletech v přírodě.  Ráda poznávám nová místa, lidi a učím se nové věci. 


A co vidím jako další výhodu práce v EDOVI? Výstižně to vyjádřil Buddha: „ Když někomu rozsvítíte lampu, rozzáří to i vaši cestu.“