Náš tým

Jsme odborníky na péči o děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny.


PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče, metodička

PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče, metodička

Email: jana.vachulova@eda.cz
Tel.: 724 400 817

Jsem jedna z poradkyň, která se u Vás může objevit, když o službu rané péče požádáte. Zároveň se jako metodik týmu poradkyň snažím pracovat na tom, aby naše služba byla pro Vás co nejužitečnější a přitom co nejméně zasahovala do Vašeho běžného způsobu života.

Ve třiadvaceti letech se mi splnil sen - po studiu speciální pedagogiky jsem mohla začít učit na  škole pro nevidomé  v Praze. Po mateřské  dovolené  jsem se tam ale už nevrátila – moci spoluvytvářet po r. 1989 úplně novou službu a pracovat s rodinami hned od narození jejich dítěte mne přitahovalo ještě víc a dosud mne to velmi těší.
EDA je otevřen studentům, které mám při jejich praxích na starosti;  mám radost, když se jim nahlédnutí do naší práce líbí a děkuji za otevřenost rodinám, které umožňují jejich vstup do svých domovů. Máme radost, když se nám právě z těchto studentů později daří vybírat i naše nové mladší kolegyně.

Baví mne cizí jazyky; z angličtiny jsem přeložila několik knížek, které můžete najít u EDU v půjčovně.

S manželem, který pracuje na Střední škole Aloise Klára, jsme se vzali roku 1983 v srdci Prahy,

v Týnském chrámu. Máme tři děti, nyní už dospělé, a šest vnoučat.

Když si můžeme vybrat místo na dovolenou, je to buď úplné lenošení v indiánském týpí v českých esích, nebo naopak něco trošičku dobrodružnějšího (pěší túry v Banátu, na Krymu, po Alpách). Jsem vášnivá čtenářka, čtu i na jedné noze v tramvaji nebo ve frontě u pokladny v supermarketu.

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče, metodička

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče, metodička

Email: martina.herynkova@eda.cz
Tel.: 724 400 824

V roce 1990 jsem ukončila studium speciální pedagogiky v Olomouci a hned další rok jsem začala pracovat v rané péči. Ještě na fakultě jsem na kurzu potkala kolegyni Janu Vachulovou, se kterou mimochodem dodnes sedím v kanceláři. Ta mě přivedla nejprve na tábor pro nevidomé děti,  pak i do rané péče. S oblibou říkám, že jsem byla historicky první, kdo byl v této organizaci zaměstnán na plný úvazek.

Kromě pozice poradce rané péče od roku 2007 působím i jako instruktorka stimulace zraku. Takže mimo cestování spojené s prací v rodinách teď trávím asi třetinu pracovní doby ve speciální pracovně pro posouzení zrakových funkcí dětí.

Ve svém volnu hraji asi deset let florbal;  není nad to, když se daří a padají góly! Ráda chodím cestou a občas i necestou po horách i velehorách a s kamarádkami jsme založili knižní klub. Říkáme si Veselé poutnice a kromě společného čtení a následně povídání o přečtených knihách realizujeme ještě spoustu někdy až neuvěřitelných nápadů.  Pokud byste se chtěli inspirovat nejen ohledně titulů knih k přečtení, podívejte se na www.veselepoutnice.cz.

Po letech v rané péči si občas říkám, jak to, že mě to pořád baví. Je to asi tím, že mám každý den možnost naučit se něco nového, pracovat s lidmi, kterých si vážím, a to nejen v týmu, ale i v klientských rodinách.

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

Email: marketa.skalicka@eda.cz
Tel.: +420 724 400 818

Jsem absolventkou gymnázia v Praze 4, střední školy sociálně právní v Praze 10 a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální specializační vzdělání v oboru zraková terapie jsem absolvovala na Vysoké škole pedagogické ve Stockholmu a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dalším zdrojem k prohloubení mé práce byly kurzy se zaměřením na systemickou terapii, bazální stimulaci, krizovou intervenci atd. a odborné stáže v USA, Holandsku, Finsku.

Od roku 1983 pracuji s lidmi se zdravotním postižením, od roku 1991 především rozvoji zrakového vnímání; v tomto oboru  jsem vypracovala metodiku stimulace zraku a zrakového tréninku. V rámci služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením průběžně školím instruktory stimulace zraku, kteří provádějí posouzení zrakových funkcí a dovedností dětí a doporučují vhodnou stimulaci pro rozvoj vidění. Zároveň se již od roku 1996 věnuji rozvoji oboru zrakové terapie v České republice a uplatnění diagnostiky a rehabilitace zrakových vad ve zdravotnictví.

Jsem členkou organizací ICEVI, Asociace zrakových terapeutů a Asociace pracovníků v rané péči.

Začátek mojí profesionální kariéry se pojí s počátky rané péče v České Republice, tedy od roku 1983 jsem původně dobrovolně a od 1990 profesionálně věnovala velkou část svého pracovního i volného času rané péči pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. EDA navazuje plynule na moje předchozí působení v rané péči. Jsem součástí kolektivu profesionálů s velkou schopností empatie vytvářejícího prostředí s pozitivní energií, se zaujetím pro obor, kreativním přístupem a kolegiální vstřícností.

Mým mottem je: “Kvalita života pro osoby s postižením i pro osoby, které o ně pečují“.

Mezi mé zájmy patří pobyt v přírodě a klasická hudba.

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Email: lucie.magerova@eda.cz
Tel.: 724 400 819

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu, obor speciální tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené na Karlově univerzitě.

Pracovala jsem jako vychovatelka na různých školách.  Od roku 1993 jsem působila jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Tam jsem měla možnost se autorsky podílet na integračních kurzech, které byly otevřeny lidem s tělesným postižením. Připravovala jsem pro ně letní i zimní zážitkové kurzy v přírodě.  Další byly kurzy týmové spolupráce a osobního rozvoje pro různé firmy a učitelské kolektivy formou outdoor tréninku a zkušenostního učení.  Dva roky jsem pracovala v domě dětí a mládeže jako vedoucí sportovní sekce.

Mám ráda práci s dětmi i s dospělými a myslela jsem si, že si budu muset jednu skupinu zvolit. Raná péče mě zaujala mimo jiné tím, že zde se skupiny prolínají, je to tvořivá práce a jako velký bonus je pro mě, že pracuji ve výborném kolektivu.

Od dětství mám ráda dobrodružství, které nacházím v knížkách, ve sportu, v hrách a také v cestování.  Pro dobrodružné cesty i v životě mi pomohl humor. Můj děda říkával – měj smysl pro humor, směj se sám sobě, je to síla nadevše.  

Mgr. Lucie Donátová

Poradkyně rané péče

Konzultantka pro pohybový vývoj dítěte

Mgr. Lucie Donátová

Poradkyně rané péče

Konzultantka pro pohybový vývoj dítěte

Email: lucie.donatova@eda.cz
Tel.: 724 400 826

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu obor rehabilitační pracovník a později dálkově fakultu tělesné výchovy a sportu, obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 

Po půl roce práce s dospělými na rehabilitačním oddělení jsem začala pracovat s dětmi se speciálními potřebami. Pracovala jsem 10 let v Rehabilitačním stacionáři DAR (nyní Paprsek - DAR) jako fyzioterapeut, ve speciální škole pro děti s kombinovaným postižením jako asistent pedagoga a jako fyzioterapeut ve speciálně pedagogickém centru. Od roku 2008 pracuji v EDOVI jako konzultant pohybového vývoje a poradce rané péče. V současné době mám také na starost pravidelná setkávání rodičů.
Absolvovala jsem např. tyto kurzy: metoda V. Vojty, Bobath koncept, synergetická reflexní terapie, masáže dětí a kojenců, krizová intervence, kineziotaping a další.

Spolupráce s rodinami přímo u nich doma mne lákala již dávno. Přišlo mi ideální dojet do rodiny a „ušít“ program rehabilitace dítěti rovnou na míru, aniž by rodina musela někam cestovat. Proto jsem si tuto práci našla právě zde.
S dětmi pracuji od svých 18 let také jako vedoucí a zdravotník. Jezdím s nimi na tábory a podílím se na vedení turistického oddílu. Jsem vdaná, mám tři děti a všichni rádi lyžujeme, jezdíme na kolech, plaveme a podnikáme výlety mimo Prahu. Ráda čtu, baví mě divadlo, kino, koncerty.

Mgr. Alena Cikánková

Sociální pracovnice

Mgr. Alena Cikánková

Sociální pracovnice

Email: alena.cikankova@eda.cz
Tel.: 777 910 488

Mé první seznámení s ranou péčí proběhlo v roce 2003 během vysokoškolské stáže u Jany Vachulové; a tato zkušenost ovlivnila mou další profesní cestu. Vystudovala jsem ucelenou rehabilitaci, která se v ČR jako samostatný obor dosud neprosadila. Jsem porodní asistentka, sociální pracovnice a speciální pedagožka. Pracovala jsem v poradně pro osoby se zdravotním postižením v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Jezdila jsem mnoho let jako vedoucí a zdravotnice na tábory integrační, canisterapeutické, pro děti se sluchovým postižením a pro děti s onkologickou diagnózou. Ráda jsem se podílela na organizaci psychorehabilitačních pobytů, včetně mezinárodních, pro rodiny s dětmi s různým zdravotním postižením. V Rakousku jsem absolvovala rok na studijní stáži.

 

Jsem vdaná a mám dvě děti. Díky nim jsem začala působit v mateřském centru v roli dobrovolnice.  Blíže se zajímám o nošení dětí, laktační poradenství, bezplenkovou metodu a další mateřská témata.

Mám ráda dobré lidi kolem sebe, přírodu, hory v létě i v zimě, vodu i podvodu, cestování a hořkou čokoládu.

Mgr. Martina Králová

Vedoucí a speciální pedagožka SPC

Poradkyně rané péče

Mgr. Martina Králová

Vedoucí a speciální pedagožka SPC

Poradkyně rané péče

Email: martina.kralova@eda.cz
Tel.: 724 400 827

S ranou péčí jsem se seznámila již jako malá holka. Tehdy se zrodil sen „stát se poradkyní s velkou taškou.“ Sen zůstal schován kdesi uvnitř a probudil se během studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. Státní závěrečné zkoušky z tyflopedie jsem absolvovala již jako poradkyně rané péče.

V roce 2013 zesílila má touha po získání zkušeností z oblasti speciálního školství, a tak jsem se na dva roky přesunula do speciálně pedagogického centra. Během té doby jsem získávala praxi  a zkušenosti jako terénní speciální pedagog, stala jsem se členem autorského týmu připravujícího metodiky pro učitele v rámci Asociace pracovníků SPC.

Podle mě dětské sny nemizí, jen občas „usnou“, a proto se i ten můj na jaře roku 2015  opět probudil a znovu jsem se stala součástí týmu rané péče v  EDOVI. V současné době pracuji jako speciální pedagog – tyfloped ve Speciálně pedagogickém centru EDA. A jsem ráda, že žiji svým snem…

Když se potřebuji nadechnout či na chvíli zastavit, prodloužím svou oblíbenou lekci jógy nebo prchnu do lesů na zajímavý sebepoznávací kurz. A ze všeho nejraději si hraji… s ostatními… se sebou…

A co mě posiluje ve dnech pochmurných? Kromě hrnku kakaa a teplých koláčků třeba toto: „Neúspěch neexistuje! Existuje jen příležitost pro mé vítězství!“

 

 

Mgr. Magdalena Kostelecká

Poradkyně rané péče

Mgr. Magdalena Kostelecká

Poradkyně rané péče

Email: magdalena.kostelecka@eda.cz
Tel.: 724 400 823

Pracovat v pomáhající profesi jsem chtěla už odmalička. Již na gymnáziu jsem absolvovala několik praxí ve speciálně pedagogických zařízeních, kde jsem se utvrdila v tom, že tudy bude vést má životní cesta. Proto jsem přes všechny překážky vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Zde jsem poprvé slyšela o službě rané péče a bylo mi hned jasné, že takovou práci budu jednou dělat. Během bakalářského studia jsem strávila půl roku na univerzitě v norském Stavangeru, kde jsem měla možnost mimo jiné poměrně podrobně poznat norský vzdělávací systém. Ještě před získáním titulu magistra jsem začala pracovat v poradně pro alternativní komunikaci a asistivní technologie. Po dokončení studia a splnění si mateřské role jsem se rozhodla zamířit do EDY.

Na práci poradkyně rané péče mě baví její různorodost a flexibilita, interakce s malými dětmi a jejich rodinou. Především ale vnímám potřebu této péče.

Ve volném čase sportuji, sleduji filmy a seriály, ráda čtu a poslouchám hudbu. Často chodím na výlety po zajímavých místech v ČR. V životě se řídím mottem: „Svět nezměníš velkými gesty, ale drobnými činy“.

Mgr. Aneta Bučková

Poradkyně rané péče

Mgr. Aneta Bučková

Poradkyně rané péče

Email: aneta.buckova@eda.cz
Tel.: 605 217 326

Poprvé jsem „přičichla“ k práci s dětmi v období studií na gymnáziu, když jsem absolvovala po několika letech aktivního sportování trenérský kurz a stala se trenérkou gymnastiky. Můj další studijní směr mimo seminář z psychologie na gymnáziu ovlivnila i stáž v denním stacionáři DAR, kde jsem se poprvé setkala s dětmi s postižením a rozhodla se pro studium psychologie a speciální pedagogiky na UK. Na UK jsem později dostudovala i magisterský obor Psychologie. A protože jsem měla chuť studium skloubit rovnou s praxí, nastoupila jsem do sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku a stala se osobní asistentkou v Hornomlýnské o.p.s. Jak mé „klientské děti“ rostly, dostala jsem se i k pozici asistentky pedagoga v MŠ i ZŠ. Své první absolventské měsíce jsem strávila na pozici psycholožky v SPC, ale vzhledem k tomu, že jsem postrádala užší spolupráci s rodinou a se školou, rozhodla jsem se přesunout do rané péče. A tak mé cesty vedly k EDOVI, kde jsem našla smysl v práci s celou rodinou v pestrém týmu kolegů, ve kterém se stále učím něčemu novému.

Ve svém volném čase dávám přednost aktivnímu odpočinku v přírodě a četbě dobrodružných příběhů. Mé oblíbené motto zní: „Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“ - Mahátma Gándhí.Kariéra - volná místa

Staňte se novými členy našeho týmu. Aktuálně hledáme nové kolegyně nebo kolegy na tato volná místa:


Pracovník terénní služby psychologické pomoci a podpory

Služba je terénní (Hl. město Praha, Středočeský, Ústecký a Pardubický kraj). Klientům poskytujeme své služby v místě jejich bydliště, v nemocnicích, případně v sídle organizace.
Náplň práce
 •  terénní krizová intervence
 • provázení klientů v dlouhodobě náročné životní situaci
 • odborné poradenství
 • facilitace vstupních jednání s klienty rané péče
 • účast na poradách týmu, supervizích a kazuistických seminářích
Požadujeme
 • výcvik v komplexní krizové intervenci či krizové intervenci tváří v tvář akreditovaný MPSV ČR nebo 3 letá praxe na krizovém pracovišti (přímá práce s klienty)
 • ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům na pozici sociálního pracovníka dle 108/2006 Sb. nebo VŠ obor psychologie či příbuzný obor
 • započatý psychoterapeutický výcvik (ve fázi umožňující přímou práci s klienty), dokončený  výcvik výhodou
 • trestní bezúhonnost
 • praxe v oboru min. 2 roky
 • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič/ka)
 • zkušenost s prací s cílovou skupinou výhodou

Nabízíme

 • práci v otevřeném a příjemném kolektivu
 • úvazek 0,5 na HPP nebo DPČ
 • flexibilní pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, sick day
 • pravidelné supervize a průběžné vzdělávání
 • skvělé pracovní zázemí a vybavení v nově zrekonstruovaném pracovišti na Praze 4 - Chodov

Nástup dle dohody, ideálně během léta 2020

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte do 30.6. 2020

Kontaktní osoba: Zuzana Malá, e-mail: zuzana.mala@eda.cz, tel: 777 874 646

Předmět: výběrové řízení psychologická podpora a pomoc


EDA cz, z. ú. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Zasláním životopisu uděluje odesilatel organizaci EDA cz, z. ú. souhlas se zpracováním osobních údajů  dle nařízení GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Konzultant/ka krizové linky EDA

Požadujeme:

 • výcvik v telefonické krizové intervenci akreditovaný MPSV ČR
 • výcvik v chatu akreditovaný MPSV ČR, případně ochota si ho dodělat        
 • ukončené vzdělání dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění
 • trestní bezúhonnost
 • praxi v oboru min. 2 roky
 • zkušenost s prací s cílovou skupinou výhodou

Nabízíme:

 • práci v otevřeném a příjemném kolektivu
 • práci na DPP, hodinový rozsah odpovídá úvazku 0,2 – 0,3, dle dohody
 • pravidelné supervize, intervize a průběžné vzdělávání

 Nástup dle dohody, ideálně duben 2020.

 Životopis zasílejte kontaktní osobě.

 Kontaktní osoba: Zuzana Malá, e-mail: zuzana.mala@eda.cz, tel: 777 874 646

 Předmět: výběrové řízení


 EDA cz, z. ú. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

 Zasláním životopisu uděluje odesilatel organizaci EDA cz, z. ú. souhlas se zpracováním osobních údajů  dle nařízení GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).