Jak požádat o službu rané péče?

Na této stránce se dozvíte vše o tom, jak o službu rané péče požádat a jak služba probíhá.

Jak lze požádat?

  • Telefonicky - 224 826 860, Mob: +420 724 400 820

Co se bude dít dále?

Zaevidujeme vás jako zájemce o službu rané péče, sdělíte nám na sebe kontakt a zpravidla do dvou týdnů Vás kontaktuje poradkyně rané péče EDA cz a domluvíte si s ní termín první návštěvy u vás doma. V průběhu této návštěvy budete moci vyjádřit svoje potřeby a očekávání, seznámíte se s rozsahem a náplní služby a s vnitřními pravidly služby. Pokud se rozhodnete o službu požádat, vyplní s vámi poradkyně písemnou Žádost o poskytnutí služby. Poté s vámi poradkyně dohodne termín vstupního jednání.

Vstupní jednání

 Vstupní jednání se uskuteční v sídle EDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov. Jeho cílem bude domluva o potřebách vaší rodiny, pokud jde o služby rané péče; důležitou součástí je posouzení zrakových funkcí dítěte (nejde o lékařské vyšetření, ale o zjištění, jak vaše dítě dokáže využívat zrak při svém postižení, případně jakým způsobem jeho nedostatky kompenzuje). Vstupní jednání je podmínkou pro přijetí nového klienta a poskytování služeb rané péče vaší rodině. Jednání se zúčastní kromě vás a vašeho dítěte poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku a případně konzultantka pohybového vývoje. Dostanete na něj včas oficiální pozvánku s informacemi, co si přinést s sebou apod. Délka se pohybuje okolo 1,5 hodiny. V případě zjištění, že vaše rodina nenáleží k naší cílové skupině, poradíme vám na koho se obrátit.

Uzavření dohody

Pokud se vzájemně ujistíme, že služba rané péče je pro vaši rodinu ta pravá, je třeba uzavřít Dohodu o poskytování služeb rané péče. Tu uzavíráme zpravidla na dobu 1,5 roku a je možno ji prodlužovat, maximálně však do dosažení 7 let věku dítěte. Podpisu dohody vždy předchází podrobné informování zájemce o službě, podmínkách jejího poskytování i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.

Individuální plán

Každé dítě je jiné, každá rodina vnímá i velmi podobné situace odlišně. Individuální plán, který budete v průběhu cca 2 následujících konzultací po zahájení služby u vás doma společně s poradkyní rané péče vytvářet, bude obsahovat popis výchozí situace právě té vaší rodiny i dítěte, představy a přání, čeho by mělo být v rámci služby rané péče cca za rok dosaženo, a přehled toho, kdo a jak s vámi může na splnění těchto představ spolupracovat. Cíle, kterých chcete prostřednictvím služby dosáhnout, se budou měnit v závislosti na vývoji situace ve vaší rodině a v závislosti na měnících se potřebách jejích členů. Individuální plán bude proto společně s vámi v průběhu služby pravidelně vyhodnocován a obnovován.

Mohlo by vás zajímat: