Linka EDA 

Oznámení

Linka EDA k 30. červnu 2022 ukončila svůj provoz.


Linka EDA poskytovala své služby, na telefonním čísle 800 40 50 60 a na chatu, klientům pečujícím o děti s ohrožením vývoje, s postižením či s vážnou diagnózou i všem ostatním, kterých se toto téma týká, již od 4. března 2015. Od jara 2021 rozšířila své služby také těm, kteří řešili téma zdraví v ohrožení. Bohužel kvůli současné velmi nejisté a nepříznivé finanční situaci se EDA rozhodl provoz linky ukončit. Poslední klienti se dovolali dne 30. 6. 2022. 

"Je více než symbolické, že Linka skončí po 7 letech provozu. Jedná se více méně o stejnou dobu, po kterou mohou klientské rodiny EDY čerpat službu rané péče. Hlavním důvodem ukončení provozu je nedostatek finančním prostředků na stávající rok a velká finanční nejistota v letech následujících. 

Rádi bychom poděkovali všem klientům, kteří nám během let dali důvěru a nebylo jich málo. Za celou dobu fungování Linky celkový počet kontaktů je přes 5 500 chatů či hovorů. 

Pro pečující o děti s postižením, vážnou diagnózou či ohrožením vývoje byla Linka možnost, jak nebýt na všechno sám, jak najít cestu, jak dál. Byla to příležitost promluvit si s někým, kdo je na jejich příběh připraven. Kontaktovali nás klienti na počátku svého příběhu (s čerstvě narozenými miminky), ale i rodiče starších dětí s vědomím, že zdravotní stav jejich dětí je neměnný a že jejich péče bude potřeba dlouhou dobu. Ozývali se také samotní lidé s postižením či po úrazu."


Mgr. Andrea Nondková

Mgr. Andrea Nondková

Metodička krizové Linky EDA


"Osobně bych rovněž chtěla poděkovat všem současným i minulým konzultantům a konzultantkám, kteří na Lince pracovali. Díky jejich nasazení a profesionalitě mohla Linka řadu let odborně růst. Děkuji také týmu poradkyň, který nám vždy poskytoval odbornou podporu v tématech, která pro krizovou intervenci nejsou běžná. Zvlášť na počátku fungování služby bylo pro pracovníky Linky neocenitelné moci využívat jejich zkušenosti a znalosti. Věříme, že naše služba měla smysl."

Andrea Nondková, vedoucí Linky EDA


Kam se mohou klienti obrátit po 1. 7. 2022? 

Rodičovská linka Linky bezpečí

Tel.: 606 021 021 (O2 operátor)

pomoc@rodicovskalinka.cz

(po-čt 9-21:00, pá 9-17:00)

pro rodiče, učitele, vychovatele


Linka pro mámy a táty, APERIO

Tel.: +420 739 416 408


Linka pro pečující doma, Diakonie

Tel.: 800 915 915

(všední dny 9-20:00), ZDARMA.


Národní krizové linky (bezplatné) - mají celostátní působnost:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí)

Tel.: 116 111 (nonstop), ZDARMA

(pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize)

Tel.: 116 000 (nonstop), ZDARMA

(pomoc dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele).


Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 

Tel.: 116 123 (nonstop), ZDARMA

(krizová pomoc pro dospělé).


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)

Tel.: 116 006 (nonstop), ZDARMA

(pomoc pro oběti a pozůstalé).


Národní linka pro odvykání

Tel.: 800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA

(pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.).

Pražské krizové linky pro dospělé:

Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice

Tel.: 284 016 666 (nonstop), pro dospělé


Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha)

Tel.: 222 580 697 (nonstop)

pro dospělé


Linka důvěry Dětského krizového centra

Tel: 777 715 215, 241 484 149 (nonstop)

pro děti i dospělé

Krizová linka SOS centra Diakonie

Tel.: 222 514 040, 777 734 173 (denně 9-20:00)


Linky pro seniory a jejich blízké - celostátní působnost a Praha:

Senior telefon (Život 90)

800 157 157 (nonstop), ZDARMA.


Linka seniorů (Elpida)

800 200 007 (denně 8-20:00), ZDARMA, email: linkasenioru@elpida.cz.

Krizové linky pro dospělé - regiony:

LD České Budějovice, nonstop

387 313 030


LD Blansko

SKYPE: linka.duvery.blansko

nonstop, denně: 14-18

Tel.: 737 234 078, 516 410 668


Modrá linka Brno

SKYPE: modralinka

po-ne: 9-21

Tel.: 731 197 477, 608 902 410, 549 241 010


LD Spondea Brno

po-čt: 8-18, pá: 8-16

Tel.: 608 118 088, 541 235 511


LD Karlovy Vary

po-pá: 18-06

Tel.: 723 963 356, 353 588 080

Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS Praha

nonstop

Tel.: 702 256 762


LD Liberec

nonstop

Tel.: 606 450 044, 485 177 177


LD Karviná

SKYPE: linka.duvery.karvina

nonstop

Tel.: 596 318 080, 777 499 650

LD Ostrava

nonstop

Tel.: 737 267 939, 596 618 908


LD Olomouc

po-pá: 18-06

Tel.: 585 414 600


LD Ústí nad Orlicí

SKYPE: linka.duvery.uo, nonstop

denně: 9-21 

Tel.: 465 524 252


LD Ledovec Plzeň

denně: 8-24

Tel.: 739 055 555, 373 034 455


LD Kladno

SKYPE: linka.duvery.kladno

nonstop

denně: 8-20

Tel.: 777 684 444, 312 684 444


LD Kutná Hora

po-ne: 8-22

Tel.: 602 874 470


LD Mladá Boleslav

po-pá: 9-18

Tel.: 327 511 111, 326 741 481


Linka pomoci Ústí n. Labem

nonstop

Tel.: 475 603 390


Linka duševní tísně Most

SKYPE: ldt.most, nonstop

nonstop

Tel.: 476 701 444


LD Střed Třebíč

denně: 9-21

Tel.: 775 223 311, 568 443 311


Linka SOS Zlín

nonstop

Tel.: 778 400 170, 577 431 333

Následující ilustrační video pochází z doby před rozšířením cílové skupiny pro Linku EDA. Službu nadále poskytujeme i pečujícím o děti s postižením či vážnou diagnózou. 

Linka EDA 800 40 50 60

Na telefonní číslo 800 40 50 60 můžete volat v pracovní dny od 9:00 do 15:00. Hovor je zdarma.
Co se stane, když nám zavoláte na číslo 800 40 50 60? Na druhé straně se ozve „Linka EDA, dobrý den“. Nemusíte se představovat, nechcete-li. Pokud nebudete vědět, jak začít, nebudete si jisti, co říct, nebo se budete bát, že zapomenete, o čem jste chtěli mluvit, nedělejte si starosti. Naše konzultantky jsou na takové situace připravené. Podrobnosti o Lince EDA najdete zde.