Jaké služby poskytujeme?

Terénní konzultace přímo v rodině

Co to znamená: naše poradkyně navštěvují naše klientské rodiny v jejich přirozeném prostředí. Setkávají se 1x za jeden až tři měsíce. Radíme rodinám, jak pomáhat jejich dětem ve vývoji, ale i jak postupovat u odborných lékařů a nebo na úřadech, kam může poradkyně rodinu také doprovodit.

Ambulantní služby

Máme k dispozici ambulantní službu zrakového terapeuta, který posoudí zrakové funkce a zrakové dovednosti dítěte, rovněž poskytuje ambulance k nácviku zrakových dovedností. S konzultantem pohybového vývoje mohou rodiče probrat oblast psychomotorického vývoje dítěte, poradí jim i s otázkami kolem příjmu potravy a rozvoje řeči.

Služby terénní psychologické podpory a pomoci

Služby terénní psychologické podpory a pomoci jsou určeny klientům služby rané péče a žadatelům o tuto službu. Služba je určena přímo pečujícímu o dítě (rodič, prarodič, pěstoun apod.). Klienti zpravidla službu využívají, když se necítí dobře, potřebují s někým hovořit a rodina či přátelé už své možnosti vyčerpali nebo je klienti nechtějí obtěžovat či si nejsou jisti jejich reakcí.


Rozumíme dětem a víme, jak je zaujmout

Rodičům doporučujeme hračky a pomůcky, které pomáhají rozvíjet zrakové a motorické dovednosti dětí. Máme roky zkušeností a víme, jakou hrou děti zaujmout tak, aby prováděným činnostem věnovaly pozornost.

Pomáháme prosazovat zájmy klienta

Rodičům poskytujeme také základní sociálně právní poradenství, doprovázíme rodiče na úřady nebo pomáháme vybrat předškolní zařízení.

Organizujeme setkávání rodičů

Zde si rodiny vyměňují nabyté zkušenosti. Jedná se o společný program pro skupinu rodičů se zřetelem na posílení svépomocných skupin, výměna zkušeností a kontaktů.

Předáváme odborné zkušenosti rodinám i dalším expertům

Rodiče i odborníci z jiných organizací se mohou zúčastnit odborných akcí, které konáme. Ať už jde o semináře nebo konference.

Služby pro naše klientské rodiny poskytujeme ZDARMA.